Polynésie

Rangi le resto Rangi passe Avatoru Rangi3 baliste 2 bora-bora clown 8 dauphin3 fareatai manta mirimiri napo 16 pointe noire 3 requin gris (2) requin pte blanc4 (2) requin tapete (2) requin tapete (8) requin tapete (17) requin tapete (18) requins raira (4) requins raira (15) soldat 8 tau-tau (1) ptérois,huitre